Elispot

ELISpotPRO kiti Mabtech tarafından geliştirilmiş hızlı prosedürü ile en yüksek performansa sahiptir. Platelerdeki kitler monoklonal Antikor ile kaplanmış olan ve deteksiyonu sağlayan monoklonal Antikor enzim ile bağlanır. Platler monklonal antikor ile kaplı olduğundan kaplama basamağı atlanır, platler kullanıma hazırdır.
 Plateler Mabtech’in antikoru ile kaplı olduğundan yüksek üreticiliğe sahiptir.  Tek basamakta deteksiyon ile inkubasyon basamakları azaltılarak zamandan tasarruf sağlanmıştır. ELISpotPRO kitin hassasiyeti diğer ELISpot kitleri ile kıyaslandığında aynı hassasiyete sahip olduğu belirlenmiştir.
 
Özet olarak ELISpotPRO kit kolay kullanıma sahiptir.  Kaplanmış antikorları sayesinde biyotinlemiş monoklonal antikor ve Streptavidin-enzim ilişkisine sahip deteksiyon yöntemleri performansı tam olarak aynıdır.

İnsan ve maymunda IFN-γ ve IL-4 ELISpotPRO  deteksiyon kiti bulunmaktadır.

Kitin 2 farklı paketi bulunmaktadır ve aşağıdaki malzemeleri içerir.

 • 2 veya  10 kaplanmış PVDF plateler.
 • ALP- veya  HRP**- monoklonal antikoru tanıyan konjugat olarak.
 • Substrate (BCIP/NBT or TMB**) .
 • Pozitif kontrol (mAb CD3-2)

 

**HRP-konjugat deteksiyon antikor sadece insan ve maymun da IFN-γ ELISpotPROkit olarak bulunmaktadır.Kit substrat olarak TMB içerir.

 

 • ELISpotPLUS kit plate ve substrat içeren fakat kendi kaplayıcılarını kullanmak isteyen kullanıcılar için anlamlı bir alternatiftir.
 • ELISpotPLUS kitte ALP veya HRP-enzim systemleri mevcuttur.
 • ELISpotPLUS kit aynı zamanda seçilmiş sitokinlerle kaplı olarak da bulunmaktadır.

  Kit içerikleri:
 • 4 PVDF plate
 • Capture mAb*
 • Biotinylenmiş deteksiyon sağlayan  mAb
 • Streptavidin-enzim konjugat olarak (ALP veya HRP)
 • Substrat (BCIP/NBT veya TMB)
 • Pozitif Kontrol

 

 

 

Species Analyte ELISpotPRO ELISpotPLUS kit ELISpot kit
precoated regular strips
Human apoA1      
  apoB      
  GM-CSF      
  Granzyme B      
  IFN-α (subtype 2)      
  IFN-α (subtype 8, 10, 14, 17)      
  IFN-α (pan specific)      
  IFN-γ
  IgA        
  IgE        
  IgG        
  IgM        
  IL-1β      
  IL-2    
  IL-4  
  IL-5      
  IL-6      
  IL-10      
  IL-12/-23 (p40)      
  IL-12 (p70)      
  IL-13      
  IL-17A      
  IL-23      
  IL-31      
  MIP-1β      
  Perforin    
  TNF-α      
Monkey* apoA1      
  apoΒ      
  GM-CSF      
  IFN-α (pan specific)      
  IFN-γ
  IgG        
  IL-2    
  IL-4  
  IL-5      
  IL-6      
  IL-12/-23 (p40)      
  IL-13      
  IL-17A      
  IL-23      
  IL-31      
  MIP-1β      
  Perforin    
  TNF-α      
Mouse IFN-γ    
  IgA        
  IgG        
  IgM        
  IL-2      
  IL-4      
  IL-5      
  IL-10      
  IL-12 (total)      
  IL-12 (p70)      
  IL-17A      
Rat IFN-γ      
Bovine IFN-γ      
Ovine IFN-γ      
Equine IFN-γ      
Porcine IFN-γ