Formaldehit Ölçüm ve Takibi

Kalite standartları gereği, patoloji laboratuvarınızın ortam havasındaki formaldehit seviyesinin ölçümünü ve bu ölçümün periyodik takibini yapmak bir gerekliliktir. Bu amaçla, ortam havasının gerçek zamanlı ölçüm ve takibi için Formaldehit Ölçüm Cihazı, laboratuvar çalışanlarının kişisel maruziyet seviyelerinin ölçüm ve takibi için ise kişinin yakasına takılan Formaldehit Ölçüm Kartı kullanılmaktadır.

 

Formaldehite Maruz Kalma Durumları

  • Makroskopi uygulamaları esnasında
  • Paraformaldehitten solüsyon hazırlarken
  • Formalin hazırlanması esnasında
  • Örnekleri formaline transfer ederken
  • Kullanılmış formalinin, atık bidonlarına aktarımı esnasında
  • Kullanım esnasındaki dökülmelerde

 

Kabul Edilebilir Limitler *

  • Formaldehitin insanlar üzerindeki akut ve kronik zararlı etkileri nedeniyle, iş sağlığı yetkilileri, iş yerlerinde 8 saaatlik iş günü için maruziyet üst limitini (PEL), 0.75 ppm olarak belirlemiştir.
  • Laboratuvar çalışanlarının, 15 dakika boyunca maruz kalacağı üst değer (STEL), 2.0 ppm’i geçmemelidir.
  • 8 saatlik çalışma süresince maruz kalınan düzey 0.5 ppm’i aşıyorsa, etkiyi azatmak için önlemler alınmalıdır.

 

Havadaki Konsantrasyon Miktarına Göre Etkileri **

0.05 – 1.0        Kötü koku

0.05 – 2.0        Göz iritasyonu, nöropsişik etki

   0.1 – 25        Burun, boğaz iritasyonu

      5 – 20       Göz yaşarması, dispne, öksürük, burun, göz ve farinkste yanma

         +20        Pulmoner ödem, pnömoni

       +100        Ölüm

* OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

** Yörükoğlu K.,  Sayıner A.,  Akalın E. Occupational Health Hazards and Safety Guidelines in Histopathology Laboratory. Aegean Pathology Journal 2:98-115, 2005.