İmmünoloji

Enzyme-Linked Immunospot (EliSpot) çok hassas bir yöntem olup, salgılanan sitokinin tek
hücre seviyesinde belirlemesi esasına dayanır. Yöntem ilk olarak B-hücrelerinden salgılanan antijene
spesifik antikorlardan yola çıkarak, hücreler arası iletişimi sağlayan membran yüzeyindeki protein,
gilokopedtid yapısındaki sitokinleri salgılayan hücreleri belirlemek üzerine adapte edilmiştir.

Sitokinler T hücreleri ya da alt grupları tarafından salgılanır. Hücre belirleyebilmek için en az 100.000 hücre
olması gerekir. Sitokin/faktör oranına bağlı olarak, Elispot yöntemi normal ELISA yönteminden 20-200
kez daha hassastır. Aslında, EliSpot’un hassasiyeti RT PCR ile aynıdır, ancak RT-PCR’dan farklı
olarak burada mRNA yerine salgılanan protein belirlenir.


Sitokin analizinin avantajı bir çok sitokin düzenli olarak translasyona uğrar. EliSpot metodunda
bağlanan proteinler ve proteaz aktivitesinden kaynaklı zarar verme analiz edilen maddenin kaplı olan
antikora sekrasyondan hemen sonra bağlanması sayesinde azaltılmıştır.


Sitokin EliSpot yöntemi enfeksiyon hastalıklarında spesifik immün cevabı araştırmada, kanser,
alerjenler ve otoimmün hastalıkların araştırılmasında geniş olarak kullanılmaktadır.


Elispot yöntemi sayesinde aktif olan hücre ya da immün cevap oluşturan hücreler görünür hale
getirilir. Her bir spot hücre tekrar aktif hake getirilmiş tek hücreden gelişmiştir. Böylece Elispot yöntemi
immun proteinin tipini ve bu immün tepkisine cevap veren hücrenin miktarını belirlemeye imkan sağlar.