Ksilen Ölçüm ve Takibi

Kalite standartları gereği, patoloji laboratuvarınızın ortam havasındaki ksilen seviyesinin ölçümünü yapmak ve bu ölçümün periyodik takibini yapmak bir gerekliliktir. Bu amaçla, ortam havasının gerçek zamanlı ölçüm ve takibi için Ksilen Ölçüm Cihazı, laboratuvar çalışanlarının kişisel maruziyet seviyelerinin ölçüm ve takibi için ise kişinin yakasına takılan Ksilen Ölçüm Kartı kullanılmaktadır.

 

Ksilene Maruz Kalma Durumları

  • Ksilenin büyük kaplardan, taşınabilir kaplara aktarımı esnasında
  • Boyama, kapama, doku takip gibi her laboratuvarda bulunan cihazlar kaynaklı
  • Elle yapılan uygulamalarda (boyama, kapama vb)
  • Kullanılan ksilenin atık bidonlarına aktarımı esnasında
  • Kullanım sırasında kaza ile dökülmeler sonucu

 

Kabul Edilebilir Limitler *

  • 8 saaatlik iş günü için maruziyet üst limiti (PEL), 100 ppm.
  • Laboratuvar çalışanlarının, 15 dakika boyunca maruz kalacağı üst değer (STEL), 150 ppm.

 

* OSHA (Occupational Safety and Health Administration)