Solvent Dispenser

Patolojide ksilen, alkol, formaldehit gibi tehlikeli kimyasallar yüksek oranda tüketilmektedir 
KSİLEN: Benzen ve toluenden daha toksiktir. Uzun süre maruz kalındığında baş dönmesi ve kusmalara neden olmaktadır. Ayrıca, solunması durumunda kanserojen etkiye yol açabilir.  Ksilenin 200ppm konsantrasyonu, ciddi cilt yaralarına neden olmaktadır.


ALKOL: Deriyle ve gözle teması kaşındırıcı ve tahriş edicidir. Temas halinde, dermatitis ve alerjik reaksiyonlar görülebilir. Solunması durumunda, merkezi sinir sisteminde hafıza kaybı, baş ağrısı, baş dönmesi gibi etkileri görülebilir. Madde, kan ve üreme sistemleri, karaciğer, üst solunum yolları, deri için zehirleyici özellik gösterebilir. Maddenin kanserojen özellikleri vardır.


FORMALDEHİT: Oda sıcaklığında hızla gaz haline geçen formaldehit, soluma yoluyla vücuda alındığında vücutta protein, nükleik asit ve doymamış yağ asitleri ile güçlü bir birleşme eğiliminde olduğu için proteinleri denatüre ederek, iltihabi reaksiyon, nekroz, alerjik reaksiyon ve mutojenik etkinin gözükmesine neden olur.  Formaldehite uzun süre maruz kalan kişilerde beyin kanseri, kan kanseri ve kolon kanserinden ölenlerin sayısı normal populasyona göre artış göstermektedir. Formaldehitin solunum sistemi toksisitesi, düşük konsantrasyonlarda (0,5ppm) bile ortaya çıkmaktadır. Akut etkilenmelerde, burun ve boğazda yanma hissi, nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum gibi klinik semptomlara neden olmaktadır. Daha yüksek konsantrasyonlarda ise, pulmoner ödem, inflamasyon ve pnömoni gelişmektedir (Blair ve ark. 1990; Smith 1992; Heck ve Casanova 1999; Kriebel ve ark. 2001).

Tüm bu nedenlerden dolayı, laboratuvarlarda kimyasallar ile olan temasınızı asgari düzeye indirmek için Solvent Dispenser cihazını ürettik. Solvent Dispenser sayesinde artık;

  • Kimyasalları Taşımayın
  • Kimyasalları Solumayın
  • Kimyasallar ile Temas Etmeyin
  • 25lt, 50lt ve 100lt hacim seçenekleri ile solüsyon deponuz sürekli yanınızda