Biogal

1986 yılında kurulan firma Biogal ve Organics olarak patentli ürünleri olan tarak ELISA
metodunu geliştirmiştir. Biogal firması veteriner ürün grubunda çalışmalarına devam etmiştir.
Immunocomb yöntemi Veterinerlerle özel ekipmanlara ihtiyaç duymadan saha da bile test
uygulamalarını sağlayan basit ve kalitatif sonuç veren bir kit olarak özelikle sahada kullanılmaktadır.
Firmada ayrıca kart test ve yeni geliştirdiği hazır PCR kitleri de mevcuttur.

Biogal Ürünleri