İmmünoloji

Enzyme-Linked Immunospot (EliSpot) çok hassas bir yöntem olup, salgılanan sitokinin tek hücre seviyesinde belirlenmesi esasına dayanır. Yöntem, ilk olarak B-hücrelerinden salgılanan antijene spesifik antikorlardan yola çıkarak, hücreler arası iletişimi sağlayan membran yüzeyindeki protein, gilokopedtid yapısındaki sitokinleri salgılayan hücreleri belirleme üzerine adapte edilmiştir.

Sitokinler, T hücreleri ya da alt grupları tarafından salgılanır. Hücre belirleyebilmek için, en az 100.000 hücre olması gerekir. Sitokin/faktör oranına bağlı olarak, Elispot yöntemi normal ELISA yönteminden 20-200 kez daha hassastır. Aslında, EliSpot’un hassasiyeti RT PCR ile aynıdır, ancak RT-PCR’dan farklı olarak burada, mRNA yerine salgılanan protein belirlenir.


Sitokin analizinin avantajı, bir çok sitokin düzenli olarak translasyona uğrar. EliSpot metodunda bağlanan proteinler ve proteaz aktivitesinden kaynaklı zarar verme, analiz edilen maddenin, kaplı olan antikora, sekrasyondan hemen sonra bağlanması sayesinde azaltılmıştır.


Sitokin EliSpot yöntemi, enfeksiyon hastalıklarında, spesifik immün cevabı araştırmalarında, kanser, alerjenler ve otoimmün hastalıkların araştırılmasında geniş olarak kullanılmaktadır.


Elispot yöntemi sayesinde, aktif olan hücre ya da immün cevap oluşturan hücreler görünür hale getirilir. Her bir spot hücre, tekrar aktif hale getirilmiş tek hücreden gelişmiştir. Böylece, Elispot yöntemi immun proteinin tipini ve bu immün tepkiye cevap veren hücrenin, miktarını belirlemeye imkan sağlar.