Anasayfa  >  Ürünler  >  Patoloji  >   Yaka Kartları Yaka Kartları  
 Patoloji
» Makroskopi Kabini
» Makroskobik Görüntüleme
» Doku Saklama Dolabı
» Doku Gömme Cihazı
» Soğuk Plaka
» Otomatik Formaldehit Cihazı
» Otomatik Nötralizasyon Cihazı
» Geri Dönüşüm Cihazı
» Parafin Dispenser
» Su Banyosu
» Bıçak Bileyici
» Havalandırma Kabini
» Boyama Kabini
» Mobil Havalandırma Sistemi
» Merkezi Havalandırma Sistemi
» Kemik Dilimleme Sistemi
» Çalışma Masası
» Kimyasal Saklama Dolabı
» Yaka Kartları
» Gaz Ölçüm Cihazı
» Doku Mikroarray
» Paslanmaz Çelik Aksesuarlar
» Mikrobiyoloji
» Paslanmaz Ekipmanlar
Yaka Kartları

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi, 01.07.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve bu yönergeye istinaden, hastanelerin uyması gereken Hizmet Kalite Standartları belirlenmiştir.  Bu yönergeye göre formaldehit ve ksilen ölçümü solunum düzeyinde yapılmalı, 8 saatlik ve 15 veya 30 dakikalık maksimum solunan değer ölçülmelidir. (Hizmet Kalite Standartları pdf)

ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Formaldehit ve ksilen ölçümü için iki temel yöntemden bahsedilebilir:

 1. Cihaz ile ölçüm
 2. Yaka kartları ile ölçüm
maruziyet ölçümü
ortam ölçüm kartları kişisel maruziyet ölçümü
  Avantaj Dezavantaj
Yaka Kartı
 • Kişisel maruziyetin ölçümü için kullanılır.
 • Her zaman, solunum düzeyinde ölçüm yapma imkanı verir.
 • Akredite bir laboratuvardan rapor almak mümkündür.
 • Herhangi bir kalibrasyon gerektirmez.
 • Ölçüm yapıldıktan sonra analiz için ve sonuç için bekleme süresi gerektirir.
 • Tek kullanımlıktır.
 • Raf ömrünün bulunması yüzünden son kullanma tarihinden önce kullanılmalıdır.
Cihaz
 • Ölçüm yapıldığı anda sonucu gerçek zamanlı görmek mümkündür.
 • Cihazdaki veriler bilgisayara aktarılarak saklanabilir.
 • Zaman ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında 15 dak. ve 8 saat bilgisine sahip olmak gerekir.

Bu ölçümlerde asıl amaç, doğaldır ki çalışanların kişisel maruziyetinin ölçülmesidir. Kişisel maruziyet de, kişinin gün içinde yaptığı tüm faaliyetler esnasında maruz kaldığı düzey olduğundan, uygulayan kişinin solunum düzeyinde yaka bölümüne taktığı ve ölçüm süresi boyunca hep üzerinde taşıdığı kart sayesinde, ilgili kişinin gerçek anlamda formaldehit veya ksilene hangi oranda maruz kaldığını ölçmek mümkün olmaktadır. Bu yüzden, kişisel maruziyetin ölçülmesi için yaka kartları daha çok tercih edilen yöntem olmaktadır.

YAKA KARTLARININ ÇALIŞMA PRENSİBİ

 • Yaka kartı, ortamdaki havadan numunenin toplanmasını sağlar.
 • Ortamdaki havada bulunan formaldehit veya ksilen, yaka kartının içine difüze olur.
 • Kartın içinde bulunan kimyasal ile etkileşime girerek hapsolur.
 • Ortam havasından toplanan bu numune, laboratuvarda analiz edilir.
 • Analiz sonucu, maruz kalınan süre boyunca ortalama maruziyet yoğunluğunu göstermektedir.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ
Hizmet Kalite Standartları’nda formaldehit ve ksilen ölçümünün yapılması bir gereklilik olarak ifade edilmiş olmakla birlikte, bunun hangi periyotlarda, kimlere uygulanacağı vb gibi ayrıntılara yer verilmemiştir. Konuyla ilgili OSHA’nın (Occupational Safety & Health Administration) belirlediği uygulama prosedüründe, uygulama adımları iki başlıkta toplanmaktadır:

 1. İlk Uygulama
 2. Periyodik Uygulama

İlk Uygulama
8 saatlik ve 15 veya 30 dakikalık maruziyet düzeyleri ilk defa ölçülecek ise, çalışma ortamında bulunan ve bu kimyasallara maruz kalan herkesin yaka kartlarını uygulaması gerekmektedir.
Bunun yanı sıra, aynı çalışma ortamında bulunan kişilerden belli bölümünün maruziyet şartları birbirinin aynı ise, grubun içinden bir veya birden fazla temsilci seçilerek, sadece bu kişiler üzerinde de uygulama yapmak mümkün olabilir. Fakat bu durumda, 1 yıl içerisinde dönüşümlü olarak uygulama yapılmayan diğer kişiler için de ölçümün tekrarlanması gerekmektedir.

Periyodik Uygulama
Periyodik uygulama hakkında OSHA’da çok ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, ölçülen değerler üst limitlerin altında ise ve çalışma şartlarında herhangi bir değişiklik oluşmamışsa (havalandırma sisteminde olumsuz yönde bir değişim, vaka sayısında bir artış vb) yılda bir kez kontrolün yeterli olduğu belirtilmektedir.
Ölçülen değerler üst limitleri aşıyorsa, gerekli düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra, ölçümün tekrarlanması ve istenen değerler sağlanana kadar ölçümün tekrarlanması gerekmektedir.

ACS YAKA KARTLARI
Firmamız, AIHA-LAP,LLC (http://www.aihaaccreditedlabs.org/) tarafından akredite edilmiş olan Advanced Chemical Sensors firmasına ait yaka kartlarını sağlamaktadır. 35 yıldır bu alanda faaliyet göstermekte olan firma, toksik gazların ölçümü ve takibi alanında geniş ürün yelpazesine sahiptir.

İŞLEM ADIMLARI

 1. Kuruma yaka kartlarının teslimi
 2. Yaka kartları ile uygulamanın yapılması
 3. Firmamız tarafından uygulama sonrası yaka kartlarının kurumdan geri alınması
 4. Analiz amaçlı yurtdışına gönderilmesi
 5. OSHA ve NIOSH limitleri baz alınarak ilgili raporun Türkçe olarak hazırlanması
 6.  Raporun kuruma ulaştırılması

LİMİTLER
Formaldehit için OSHA’nın 8 saatlik kişisel maruziyet (PEL) için belirlediği üst limit 0,75ppm, 15 dakikalık kısa süreli maruziyet (STEL) için belirlediği üst limit ise 2 ppm’dir.

Ksilen için OSHA’nın 8 saatlik kişisel maruziyet (PEL) için belirlediği üst limit 100 ppm’dir. OSHA’da ksilen için STEL değeri bulunmamaktadır. NIOSH’da ise kısa süreli maruziyet üst limiti 150 ppm’dir.

 

Detaylı bilgi için www.formaldehit.com sayfamızı ziyaret edin.

Broşürü Görüntüle
  İletişim
  Baygen

Selami Ali Mah. Cumhuriyet Caddesi No:46
Boğaziçi Plaza K:5 D:30 Üsküdar / İstanbul

Telefon & Faks   : +90 216 365 40 99

E-Mail : [email protected]
Ürünler
Patoloji
Mikrobiyoloji
Paslanmaz Ekipmanlar

Hizmetler
Teknik Servis
Danışmanlık
Üretim
Patoloji
Mikrobiyoloji
Paslanmaz Ekipmanlar

Hakkımızda
Dökümanlar
İletişim

Copyright © baygenlab.com | Her Hakkı Saklıdır...