Anasayfa  >  Ürünler  >  Patoloji  >   Merkezi Havalandırma Sistemi Merkezi Havalandırma Sistemi   
 Patoloji
» Makroskopi Kabini
» Makroskobik Görüntüleme
» Doku Saklama Dolabı
» Doku Gömme Cihazı
» Soğuk Plaka
» Otomatik Formaldehit Cihazı
» Otomatik Nötralizasyon Cihazı
» Geri Dönüşüm Cihazı
» Parafin Dispenser
» Su Banyosu
» Bıçak Bileyici
» Havalandırma Kabini
» Boyama Kabini
» Mobil Havalandırma Sistemi
» Merkezi Havalandırma Sistemi
» Kemik Dilimleme Sistemi
» Çalışma Masası
» Kimyasal Saklama Dolabı
» Yaka Kartları
» Gaz Ölçüm Cihazı
» Doku Mikroarray
» Paslanmaz Çelik Aksesuarlar
» Mikrobiyoloji
» Paslanmaz Ekipmanlar

Merkezi Havalandırma Sistemi

EOHSS (Environmental & Occupational Health & Safety Services) tavsiyesine göre, havalandırma sistemi çalışma alanının dışında olmalı ve sistemde karbon filtre kullanılmamalıdır. *

Patoloji laboratuvarlarında kullanılan kimyasal çeşidinin fazla olması ve bu kimyasalların birçoğunun havadan ağır olması yüzünden, bağımsız bir merkezi havalandırma sisteminin varlığı, tüm patoloji laboratuvarlarında hayati önem arz etmektedir. 

Makroskopi kabini, çalışma tezgâhı vb çalışma alanlarının, doku saklama dolabı, arşiv dolabı gibi saklama alanlarının, doku takip, boyama, kapama, doku gömme gibi laboratuvar cihazlarının, çalışma tezgahlarının ve ayrıca genel laboratuvar ortamının etkin şekilde havalandırılması, laboratuvar çalışanlarının sağlığı ve güvenliği açısından bir zorunluluktur.

Havalandırma sistemi, bu kadar önemli bir konu olmasına rağmen, laboratuvarların birçoğunda hala tam anlamıyla çözülememiş bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Patoloji laboratuvarlarının havalandırma sorunlarını iki başlıkta toplamak mümkündür:

  • Havalandırmanın hiç olmaması
  • Yanlış ve/veya eksik havalandırma sistemlerinin kurulu olması

Doğru Bir Havalandırma Sisteminin Temel Noktaları

Patoloji laboratuvarlarında, belli noktaların göz önünde bulundurulması ile kurulacak havalandırma sistemleri sayesinde, kokusuz çalışma ortamları yaratmak mümkündür. Bunun için;

1. Havalandırmanın, Merkezi Havalandırma Sistemi Yoluyla Yapılması:

EOHSS (Environmental & Occupational Health & Safety Services) tavsiyesine göre havalandırma sistemi çalışma alanın dışında olmalı ve karbon filtre kullanılmamalıdır. *  Fakat, mevcut laboratuvarların birçoğunda, cihaz ve ekipmanlara takılan fan sistemleri ve bu fanlara bağlı karbon filtreler ile havalandırma sorunu çözülmeye çalışılmakta, ama çeşitli sebeplerle başarılı sonuçlar elde edilememektedir.

Bu sebeplerin belli başlıları:

• Fanların, çoğunlukla takılı olduğu cihaz veya ekipmanı havalandırmada yetersiz kalması,

• Karbon filtrelerin kısa zamanda tıkanarak, havalandırmayı engeller hale gelmesi,

• Sadece cihazların havalandırmaya bağlanması ve genel ortam havalandırmasının ihmal edilmesi,

• Fanların yarattığı gürültü yüzünden, laboratuvarda gürültü kirliliğinin yaşanması ve kimi zaman sadece bu sebeple havalandırmanın kapatılması,

• Laboratuvarda bulunan farklı cihaz ve ekipmanlara takılan fanlara ait kanalların yarattığı görüntü kirliliği, olarak sıralanabilir.

Bu tür çözümler yerine, merkezi bir havalandırma sistemin kurulması, tüm bu mahzurları ortadan kaldıracak, ortamın ve cihazların havalandırmasını etkin olarak sağlamanın yanında, merkezi fanın çalışma ortamından uzak bir noktaya kurulması sayesinde, havalandırmanın laboratuvar içinde yarattığı gürültüyü ortadan kaldıracak ve görüntü kirliliğini en aza indirecektir.

2. Merkezi Havalandırmanın Bağımsız Olması:

Sıkça yapılan hatalardan biri, laboratuvardaki cihaz ve ekipmanların havalandırmasının, hastanenin genel havalandırma kanallarına bağlanmasıdır. Her havalandırma çözümü, farklı sorunlara çözüm getirme amacıyla tasarlandığı için birbirinden ayrı çözümlere sahip olması gereken genel hastane havalandırma sistemi ile laboratuvara özel havalandırma sistemlerini tek çatı altında toplamak sorunların çözümünde yetersiz kalacaktır. 

Kaldı ki laboratuvarın havalandırma sisteminin genel havalandırma sistemine bağlanması olası bir arıza, aksaklık durumunda laboratuvardan çekilen kirli havanın, hastanenin diğer bölümlerine yayılmasına yol açabilir.

Bu yüzden, patoloji laboratuvarı için, genel hastane merkezi havalandırmasından bağımsız, laboratuvarın kendisine özel bir bağımsız havalandırma sistemi dizaynı yapılması daha iyi sonuç verecektir.

3. Üfleme ve Vakumlamanın Doğru Noktalardan Yapılması:

Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasalların, çoğunlukla havadan ağır olması yüzünden, vakumlamanın çalışma ve/veya zemin hizasından yapılması ve temiz hava girişinin tavandan yapılması gerekmektedir. Ancak bu durum, çoğu zaman dikkate alınmamakta ve hem vakumlama hem de üfleme tavandan gerçekleştirilmektedir. Normal bir odanın havalandırılması için doğru olan tavandan yapılacak vakumlama ve üfleme, patoloji laboratuvarına uygulandığında, çalışan sağlığını tehlikeye atmaktadır.

 
4. Teknik Değerlerin Doğru Hesaplanması ve Uygulanması:

Verimli bir havalandırma sisteminin kurulabilmesi için, mühendislik hesaplarının ve uygulamasının doğru yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, üfleme ve vakumlama kapasitelerinin doğru belirlenmesi, kanal çapının doğru seçilmesi vb faktörler büyük önem taşımaktadır.

 KOKUSUZ BİR PATOLOJİ LABORATUVARI MÜMKÜNDÜR!

Merkezi Havalandırma Sistemi Merkezi Havalandırma Sistemi Merkezi Havalandırma Sistemi
Broşürü Görüntüle
  İletişim
  Baygen

Selami Ali Mah. Cumhuriyet Caddesi No:46
Boğaziçi Plaza K:5 D:30 Üsküdar / İstanbul

Telefon & Faks   : +90 216 365 40 99

E-Mail : [email protected]
Ürünler
Patoloji
Mikrobiyoloji
Paslanmaz Ekipmanlar

Hizmetler
Teknik Servis
Danışmanlık
Üretim
Patoloji
Mikrobiyoloji
Paslanmaz Ekipmanlar

Hakkımızda
Dökümanlar
İletişim

Copyright © baygenlab.com | Her Hakkı Saklıdır...